ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ATHENS BAR SHOW 2021”

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρία «ATTRACTION Α.Ε.»,  η οποία εδρεύει Αττική, Θέση Σουρέζα-Φυλή, ΤΚ 13341, με ΑΦΜ 998939046, και στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. 210 5512500 email: info@mantisgroup.gr, (εφεξής...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε»

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» με την από 17/01/2019 απόφαση του ΚΑΛΕΙ τους Μετόχους της εταιρείας όπως, την 07η/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14μμ, συνέλθουν οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Τακτική...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της «ΦΟΡΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΦΟΡΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την από 10η Σεπτεμβρίου 2018 απόφασή του, ΚΑΛΕΙ τους κ.κ Μετόχους της εταιρείας όπως, την 23η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:30, συνέλθουν σε...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε»

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» με την από 10η Σεπτεμβρίου 2018 απόφασή του, ΚΑΛΕΙ τους κ.κ Μετόχους της εταιρείας όπως, την 23η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00, συνέλθουν σε Επαναληπτική...
Πρόσκληση των μετόχων της “ΦΟΡΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε”

Πρόσκληση των μετόχων της “ΦΟΡΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε”

Η “ΦΟΡΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” καλεί τους Μετόχους της εταιρείας όπως την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας στη θέση Σουρέζα του Δήμου Φυλής Αττικής. Κατεβάστε εδώ...