Όροι Χρήσης

Προστασία δεδομένων και ασφάλεια πληροφοριών

Ο Όμιλος Εταιρειών Mantis (στο εξής για λόγους συντομίας Mantis) στην Αθήνα που εδρεύει στην θέση Σούρεζα Φυλής Αττικής ΤΚ 13341, γνωρίζει ότι είναι σημαντικό για εσάς να είστε σε θέση να διατηρήσετε την ιδιωτικότητά σας κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον μας να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ευθύνη μας να εγγυηθούμε το απόρρητο των δεδομένων σας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Χρησιμοποιούμε τεχνολογία αιχμής για να επικοινωνούμε μαζί σας, διατηρώντας παράλληλα τα δεδομένα σας ασφαλή.

1. Πεδίο εφαρμογής

Η ακόλουθη δήλωση προστασία προσωπικών ισχύει για την παρουσία της Mantis στο διαδίκτυο. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων (εξωτερικοί σύνδεσμοι), οι οποίοι παραμένουν στην αρμοδιότητα των αντίστοιχων φορέων εκμετάλλευσης. Εάν παρατηρήσετε ότι ο ιστότοπός μας περιέχει έναν σύνδεσμο προς έναν ιστότοπο του οποίου το περιεχόμενο παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, ενημερώστε μας στο info@mantisgroup.gr. Στη συνέχεια θα αφαιρέσουμε άμεσα αυτόν τον σύνδεσμο από τον ιστότοπό μας. H Mantis δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

2. Χρήση των δεδομένων σας.

Με το παρόν θα θέλαμε να εξηγήσουμε πώς θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της Mantis και να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

2.1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας και ποιος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας

Ο Όμιλος Εταιρειών Mantis (οι εταιρείες που απαρτίζουν τον Όμιλο εταιρειών Mantis αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας) Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΟΥΡΕΖΑ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 13341 Τηλ +30 210 5512500
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mantisgroup.gr
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Παναγιώτη Ρίζο, στην ανωτέρω διεύθυνση ή μέσω e-mail στην διεύθυνση: mantisdpo@mantisgroup.gr.

2.2. Ποιες κατηγορίες δεδομένων χρησιμοποιούμε και από πού τα λαμβάνουμε;

Γενικά είστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας ανώνυμα. Η Mantis δεν αποθηκεύει προσωπικά ή ανιχνεύσιμα δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP) των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Συλλέγουμε απρόσωπα δεδομένα σχετικά με επισκέψεις στον ιστότοπό μας (ημερομηνία, ώρα, σελίδες που επισκεφθήκατε, πλοήγηση, λογισμικό που χρησιμοποιείτε) για να αναλύσουμε ανώνυμα τις συνήθειες των χρηστών από έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών. Τα δεδομένα καθίστανται ανώνυμα πριν τα αποθηκεύσει η υπηρεσία παροχής.

2.3. Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων;

Εάν μας αποκαλύψετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, συμπληρώνοντας μια φόρμα επικοινωνίας), χειριζόμαστε αυτά τα δεδομένα εμπιστευτικά, σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων που ισχύουν στην έδρα της Εταιρείας μας. Εάν μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εάν συμπληρώσετε και υποβάλετε μια ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα μας, θα χρησιμοποιήσουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχετε (όπως το όνομα ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση) αποκλειστικά για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να σας αποστείλουμε τις πληροφορίες που ζητήσατε ή για άλλον σκοπό που ορίζεται στη συγκεκριμένη φόρμα.
Για λόγους νομικούς ή τεχνικούς, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να συλλέγονται και να μας κοινοποιούνται σε κρυπτογραφημένη μορφή από πεδία της ιστοσελίδας μας που είναι προσβάσιμα μόνο σε χρήστες με ειδική άδεια (για παράδειγμα, η πύλη για αίτηση εργασίας). Ο αριθμός των δεδομένων που συλλέγονται εξαρτάται από την εφαρμογή που χρησιμοποιείται.
Για κάθε περίπτωση που συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα παρέχουμε εξατομικευμένη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

2.4. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων της ΕΕ (GDPR) και όλους τους σχετικούς νόμους που ισχύουν για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Οι ουσιαστικοί νομικοί λόγοι για την επεξεργασία εξαρτώνται από το πλαίσιο και τον σκοπό για τον οποίο συλλέγουμε τα δεδομένα σας. Για το λόγο αυτό, θα σας ενημερώνουμε ξεχωριστά μέσω εξατομικευμένων δηλώσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων για την αντίστοιχη εφαρμογή ή επεξεργασία.
Κατά κανόνα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας στείλουμε τις πληροφορίες που ζητάτε. Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο μιας συμβατικής σχέσης, για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή κατά τη διάρκεια της προσυμβατικής διαδικασίας (για παράδειγμα, διαδικασία αίτησης εργασίας) ή κατόπιν αιτήματός σας. Όταν οι αιτήσεις είναι περιορισμένης πρόσβασης (για παράδειγμα, για τους αιτούντες εργασίας), η συγκατάθεση του χρήστη ή του υποκειμένου των δεδομένων μπορεί να αποτελεί τη νομική βάση.

2.5. Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα σας;

Εντός της Mantis, μόνο το προσωπικό και τα τμήματα που είναι υπεύθυνα για την αντίστοιχη επεξεργασία θα λάβουν τα δεδομένα σας. Για το λόγο αυτό, εφαρμόζεται μια σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων και ένα πλαίσιο πρόσβασης. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να γνωστοποιούνται στους παρόχους υπηρεσιών για τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω. Η χρήση των παρόχων υπηρεσιών είναι απαραίτητη, για παράδειγμα, για τη διαχείριση και τη συντήρηση συστημάτων της τεχνολογίας των πληροφοριών. Χρησιμοποιούμε, επίσης, εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για υποστήριξη κατά τη διαχείριση των αιτούντων εργασία, για παράδειγμα.
Οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε για να σας στείλουμε τις ζητούμενες πληροφορίες (όπως φυλλάδια μέσω e-mail, έκδοση ενημερωτικών δελτίων) θα λάβουν τα απαιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. οι υπηρεσίες ταχυδρομείου λαμβάνουν το όνομα και τη διεύθυνσή σας).
Μπορείτε να βρείτε τη λίστα με όλους τους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε στην Ενότητα 3 και είναι διαθέσιμη για λήψη ή αποστολή μέσω e-mail κατόπιν σχετικού αιτήματος.

2.6. Θα στείλουμε τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες;

Εάν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαβιβαστούν σε παρόχους υπηρεσιών ή εταιρείες συνεργαζόμενες του Ομίλου εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), αυτό θα γίνεται μόνο εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει ότι το επίπεδο προστασίας δεδομένων της αντίστοιχης χώρας είναι επαρκές ή εάν η προστασία των δεδομένων είναι επαρκώς εγγυημένη με άλλον τρόπο (για παράδειγμα μέσω τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ, Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε τις πληροφορίες από το άτομο επικοινωνίας.

2.7. Ποια μέτρα έχουμε λάβει για την προστασία των δεδομένων σας;

Διαθέτουμε υπερσύγχρονα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαίο ή εκ προθέσεως χειρισμό, απώλεια, καταστροφή και πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα μέρη. Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση Secure Socket Layer (SSL) για την προστασία των πληροφοριών που εισάγετε σε φόρμες διαλόγου στις ιστοσελίδες μας. Η κρυπτογράφηση SSL προστατεύει τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων κατά τη μεταφορά. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από την αλλαγή στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος πλοήγησης από “http://” σε “https://” και το σύμβολο λουκέτου που εμφανίζεται στην καρτέλα του προγράμματος πλοήγησης.
Για τη δική σας ασφάλεια, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε πάντα τα έντυπα επικοινωνίας μας. Εάν μας στείλετε μη κρυπτογραφημένα δεδομένα σε ένα κανονικό, απροστάτευτο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι πιθανό τα μη εξουσιοδοτημένα μέρη να αποκτήσουν γνώση ή να τροποποιήσουν τα δεδομένα σας κατά τη μεταφορά μέσω του Διαδικτύου.

2.8. Ποια δικαιώματα προστασίας δεδομένων μπορείτε να διεκδικήσετε ως υποκείμενο των δεδομένων;

Σε όλες τις διευθύνσεις διεύθυνση που αναφέρονται παραπάνω, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει στο όνομά σας. Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή ή τη διόρθωση των δεδομένων σας. Επιπλέον, ενδεχομένως να έχετε και το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας και το δικαίωμα αποκάλυψης των δεδομένων που έχετε διαθέσει σε δομημένο, κοινό και αναγνώσιμο από μηχανογραφική μονάδα μορφότυπο.

2.9. Δικαίωμα εναντίωσης

Εάν επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς διασφάλισης νομίμων συμφερόντων, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την περίπτωσή σας. Δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί τον ισχυρισμό, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή όσον αφορά τη μελλοντική επεξεργασία.

2.10. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε αν έχετε παράπονο;

Εάν έχετε παράπονο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή την Κρατική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Η αρμόδια αρχή για την Mantis είναι η:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Ελλάδα

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισιάς 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα
http://www.dpa.gr
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

2.11. Για πόσο καιρό θα αποθηκεύονται τα δεδομένα σας;

Θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόλις αυτά δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς που ορίζονται παραπάνω. Αυτά προκύπτουν κυρίως από τα νομικά στοιχεία και τις απαιτήσεις διατήρησης δεδομένων που ορίζονται στον ελληνικό αστικό και εμπορικό κώδικα, τη φορολογική νομοθεσία και την κατάλληλη ελληνική νομοθεσία. Οι ισχύουσες περίοδοι διατήρησης διαρκούν συνήθως έως πέντε έτη. Επιπλέον, είναι πιθανό τα προσωπικά σας δεδομένα να μπορούν να αποθηκευτούν έως ότου δεν μπορούν πλέον να προβληθούν νομικές αξιώσεις εναντίον μας (νόμιμες προθεσμίες παραγραφής μεταξύ 5 και 20 ετών). Περισσότερες λεπτομέρειες θα παρέχονται, κατά περίπτωση, για τους αντίστοιχους τύπους επεξεργασίας δεδομένων.

2.12. Είστε υποχρεωμένοι να μας παράσχετε τα δεδομένα σας;

Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε προσωπικά δεδομένα κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο της Mantis. Ωστόσο, υπάρχουν υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούμε προσωπικά δεδομένα από εσάς – για παράδειγμα, για να σας στείλουμε πληροφορίες, ένα ενημερωτικό δελτίο που έχετε ζητήσει, λεπτομέρειες σχετικά με μια σύμβαση ή να λάβουμε υπόψη την αίτησή σας για μια θέση εργασίας. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, η Mantis δεν μπορεί να εκτελέσει τις υπηρεσίες που ζητάτε. Συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που απαιτούνται κατά περίπτωση. Όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα σας ενημερώνουμε ξεχωριστά για τους σκοπούς, τους αποδέκτες, τη νομική βάση και τυχόν άλλα δικαιώματα που μπορεί να έχετε.

2.13. Εφαρμόζουμε αυτοματοποιημένα μέτρα λήψης αποφάσεων ή κατάρτισης προφίλ;

Όταν χρησιμοποιούμε αμιγώς αυτοματοποιημένες διαδικασίες – συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ – για να αποφασίσουμε σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε σχετικά στην αντίστοιχη εφαρμογή.

2.14. Χρήση των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες διαδικασίες

Στο μέλλον, κανονιστικές απαιτήσεις πληροφόρησης θα ισχύουν βάσει του ΓΚΠΔ αμέσως μόλις συλλεχθούν προσωπικά δεδομένα από εσάς για επεξεργασία. Για το λόγο αυτό, αντίστοιχες ανακοινώσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων θα περιέχονται στο μέλλον σε έγγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων ασφαλιστικών εταιρειών, αλλά και σε διάφορες διαδικασίες (διαδικασίες αιτήσεων εργασίας, συνδρομές ενημερωτικών δελτίων, έρευνες, συνέδρια κ.λπ.). Σε περίπτωση που η Mantis λαμβάνει προσωπικά δεδομένα, θα σας ενημερώσει σχετικά στη συγκεκριμένη περίπτωση.

3. Παρουσία στο Διαδίκτυο

3.1 Χρήση cookies

Κατά τη διάρκεια της on-line επίσκεψής σας, ο υπολογιστής σας αποθηκεύει cookies – μικρά αρχεία που ελέγχουν τον τρόπο εμφάνισης και λειτουργίας του ιστότοπου μας. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν για να κάνουν την παρουσία μας στο διαδίκτυο πιο φιλική προς τον χρήστη, αποτελεσματική και ασφαλή.
Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι cookies συνεδρίας, τα οποία διαγράφονται αυτόματα όταν φεύγετε από τον ιστότοπό μας. Άλλα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα πλοήγησης σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας και οι ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης επιτρέπουν στις σελίδες που έχουν προβληθεί προηγουμένως να φορτώνονται ταχύτερα, για παράδειγμα. Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας.
Ως εκ τούτου, τα αποθηκεύουμε και αναλύουμε τα δεδομένα τους – αν και δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά. Αυτό βελτιώνει τη χρησιμότητα της ιστοσελίδας μας. Πραγματοποιούμε ανώνυμες στατιστικές αναλύσεις της παρουσίας μας στο διαδίκτυο και δεν κάνουμε καμία προσωπική αναφορά σε εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησής σας, ώστε να ειδοποιείστε όταν χρησιμοποιούνται cookies και να μπορείτε να τα επιτρέψετε μόνο μία φορά ή να τα απορρίψετε σε ορισμένες περιπτώσεις ή εντελώς. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα πλοήγησής σας. Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου.

3.2. Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Οι πληροφορίες που μας στέλνει αυτόματα το πρόγραμμα πλοήγησής σας συλλέγονται αυτόματα και αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής διακομιστή. Περιέχουν:
– Τύπος και έκδοση του προγράμματος πλοήγησης
– Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
– Διεύθυνση URL παραπομπής (η διεύθυνση URL από την οποία προέρχεται ο χρήστης)
– Όνομα κεντρικού υπολογιστή (όνομα δικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης (χωρίς διευθύνσεις IP)
– Ώρα αιτήματος διακομιστή
Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να εντοπιστούν σε άτομα, ούτε συγχωνεύουμε τα δεδομένα με άλλες πηγές δεδομένων. Διατηρούμε το δικαίωμα να επανεξετάσουμε τις πληροφορίες στη συνέχεια και να τις αναφέρουμε στις αρχές (όπως η αστυνομία ή η εισαγγελία), εάν υπάρχουν σταθερές ενδείξεις ότι η παρουσία μας στο διαδίκτυο χρησιμοποιείται παράνομα (για παράδειγμα, μια ηλεκτρονική πειρατεία (hacking attack) στο δίκτυό μας).

4. Χρήση κοινωνικών δικτύων

Οι λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οι πρόσθετες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης είναι ενσωματωμένες στην ιστοσελίδα μας με τη μορφή μικρών εικονιδίων. Αυτή τη στιγμή ενσωματώνουμε τα ακόλουθα κοινωνικά δίκτυα στις ιστοσελίδες μας ως εικονίδια: LinkedIn.
Από προεπιλογή, η Mantis ενσωματώνει αποκλειστικά απενεργοποιημένα εικονίδια, τα οποία δεν επικοινωνούν με τους διακομιστές αυτών των εξωτερικών δικτύων όταν γίνεται πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Mantis. Τα κουμπιά ενεργοποιούν και δημιουργούν μια σύνδεση μόνο εάν κάνετε σκόπιμα κλικ σε ένα εικονίδιο, υποδεικνύοντας έτσι τη συγκατάθεσή σας για επικοινωνία με τέτοιους παρόχους. Εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία σύνδεσης σε αυτά τα δίκτυα, δημιουργείτε μια σύνδεση με τον εαυτό σας.
Αφήνετε, επομένως, την παρουσία της Mantis στο διαδίκτυο και τη σφαίρα επιρροής μας. Η Mantis δεν καταγράφει ποιο εξωτερικό δίκτυο ενεργοποιείτε. Την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Mantis, οι προσθήκες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιστρέφουν στον ανενεργό τρόπο λειτουργίας τους, διασφαλίζοντας ότι κανένα στοιχείο δεν κοινοποιείται αυτόματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε περίπτωση επόμενης επίσκεψης.
Όταν αλληλεπιδράτε με τις πρόσθετες εφαρμογές των κοινωνικών δικτύων – για παράδειγμα, εισάγοντας ένα σχόλιο – μια αντίστοιχη ειδοποίηση αποστέλλεται στο κοινωνικό δίκτυο και αποθηκεύεται σύμφωνα με την πολιτική του αντίστοιχου δικτύου. Συμβουλευτείτε την αντίστοιχη δήλωση προστασίας δεδομένων του κοινωνικού δικτύου σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό για τον οποίον συλλέγονται τα δεδομένα, τη χρήση και επεξεργασία τους, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις επιλογές σας για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας.

5. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε θα χρησιμοποιηθεί από τη Mantis για να σας απαντήσει με τις πληροφορίες που ζητάτε. Οποιεσδήποτε προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες θα κρυπτογραφηθούν ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα σας αποσταλούν με τακτικό ταχυδρομείο. Εάν τα περιεχόμενα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφέρονται σε μια συμβατική σχέση, η Mantis θα αποθηκεύσει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποθηκευτεί αποκλειστικά για να αντιστοιχίζεται με εσάς και δεν θα αποκαλύπτεται σε τρίτους. Δεν θα λάβετε ποτέ ανεπίκλητο email από εμάς. Ως αποτέλεσμα, εάν λάβετε οποιοδήποτε ανεπιθύμητο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που φέρεται ότι προέρχεται από εμάς, αυτό είναι παραπλανητικό και θα πρέπει να διαγραφεί. Πριν στείλετε στη Mantis ένα μη κρυπτογραφημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να θυμάστε ότι τα περιεχόμενά του δεν προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χειρισμό. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας μας για να στείλετε τυχόν μηνύματα.

6. Τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων στο Διαδίκτυο

Η συνεχής βελτίωση της ιστοσελίδας μας και η χρήση νέας τεχνολογίας καθιστούν αναγκαία την κατά καιρούς τροποποίηση της δήλωσης προστασίας δεδομένων. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, διαβάστε την τρέχουσα έκδοση της δήλωσης προστασίας δεδομένων (τρέχουσα έκδοση: Οκτώβριος 2021).