Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όπως, την 28η Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00πμ, στην έδρα εταιρίας, στη θέση Σούρεζα του Δήμου Φυλής Αττικής.

Κατεβάστε εδώ το pdf