Η “ΦΟΡΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” καλεί τους Μετόχους της εταιρείας όπως την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας στη θέση Σουρέζα του Δήμου Φυλής Αττικής.

Κατεβάστε εδώ το PDF