Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όπως, την 31η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πμ, στην έδρα εταιρίας, στη θέση Σούρεζα του Δήμου Φυλής Αττικής.

Κατεβάστε εδώ το pdf