Οι άνθρωποί μας είναι η καρδιά του Ομίλου Mantis, οι οποίοι με την αφοσίωσή τους, το πάθος και την εμπειρία τους αποτελούν την μεγαλύτερή μας επιτυχία. Οι περισσότεροι από τους 240 εργαζομένους του Ομίλου μοιράζονται το ίδιο πάθος για ανάπτυξη και εξέλιξη, αλλά και την επιθυμία να προσφέρουν λύσεις, μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν, σε καταναλωτές, πελάτες και συνεργάτες.

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της Mantis Group, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο hr@mantisgroup.gr 

Θέσεις Εργασίας

Πικαδόρος Αποθηκάριος

Περιγραφή θέσης:

-Έγκαιρη και ακριβής προετοιμασία και εκτέλεση παραγγελιών (picking, συσκευασία, παλετοποίηση).

-Γνώση χειρισμού RF Scanner

-Εμπειρία στο πρόγραμμα aberon  θα εκτιμηθεί .

-Διεκπεραίωση υποστηρικτικών ενεργειών εντός της αποθήκης.

-Εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

-Φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

-Παραλαβή, έλεγχος και ταξινόμηση φορτίων στην αποθήκη.

 

Απαραίτητες γνώσεις / δεξιότητες:

-Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, συνέπεια και ακρίβεια

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

-Θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν η δυνατότητα χειρισμού scanner & η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση οργανωμένης αποθήκης

Αποστολή βιογραφικών, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (Logistics 01-24)

 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 Η εταιρία δηλώνει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην αποστελλόμενη αίτηση και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και το σχετικό εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων τους για την θέση  για την οποία υποβάλλουν την αίτηση. Αποδέκτες αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι μόνο οι υπάλληλοι της εταιρίας που είναι ειδικώς επιφορτισμένοι με αυτήν την επεξεργασία ή/και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρίας οι οποίοι έχουν ειδικά εξουσιοδοτηθεί από αυτήν ειδικά για τον σκοπό αυτόν δηλαδή για την συγκέντρωση και αξιολόγηση των υποβαλλομένων αιτήσεων και βιογραφικών σημειωμάτων ως προς τις θέσεις εργασίας οι οποίες αυτές απευθύνονται.

 Με βάση το  άρθρο 13 του ΓΚΠΔ σας ενημερώνουμε  επιπλέον τα εξής :

Α)  Ο  υπεύθυνος επεξεργασίας των  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρία ΜΑΝΤΗΣ ΑΕ

Β)  Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO) της εταιρίας ΜΑΝΤΗΣ ΑΕ και του ομίλου εταιριών ΜΑΝΤΗΣ  είναι ο Παναγιώτης Ρίζος  τηλ   210 3623898 e  mail  :  mantisdpo@mantis.com.gr

Γ) Μπορείτε ελεύθερα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα  στην φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, δικαίωμα εναντίωσης.

 Με την υποβολή του Βιογραφικού σας σημειώματος συναινείτε αυτόματα στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Συντηρητής Ηλεκτρολόγος

Οινοποιία Μαλαματίνα

Η Οινοποιία Μαλαματίνα, μέλος του Ομίλου Mantis, αποτελεί μία από τις κορυφαίες και πιο ιστορικές παραγωγικές μονάδες κρασιού στην Ελλάδα με ιστορία από το 1895. Η Οινοποιία Μαλαματίνα έχει δύο οινοποιεία στο Φάρο Χαλκίδας και στην Ασωπία Βοιωτίας καθώς και ένα εμφιαλωτήριο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όπου παράγονται μία σειρά από εξαιρετικά Ελληνικά προϊόντα (Μαλαματίνα, Ρεζινέ, Φίλιωμα, Τέσσερις Άγγελοι, Μαγικό Κουτί κλπ) τα οποία πωλούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναζητά έμπειρο και αφοσιωμένο Συντηρητή Ηλεκτρολόγο  (Μ_03.2024)

με έδρα τον Φάρο Χαλκίδας ή Ασωπία Βοιωτίας, ο οποίος θα αναλάβει τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας και της συντήρησης των ηλεκτρολογικών συστημάτων και του εξοπλισμού της παραγωγικής μονάδας.

Καθήκοντα

 • Εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε μηχανήματα και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό
 • Διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών στην παραγωγική αλυσίδα, όπως επίσης και επισκευή ηλεκτρολογικών προβλημάτων
 • Παρακολούθηση, αναβάθμιση και προτάσεις βελτίωσης μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας στον χώρο εργασίας

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Τεχνική εκπαίδευση σε μηχανολογία, ηλεκτρολογία ή συναφές πεδίο
 • Αδεια Ηλεκτρολόγου
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση
 • Γνώση στη συντήρηση και στην αντιμετώπιση προβλημάτων του εξοπλισμού παραγωγής, όπως επίσης και των ηλεκτρικών συστημάτων
 • Ικανότητα ανάγνωσης σχεδίων και προδιαγραφών

Δεξιότητες

 • Αξιοπιστία και υπευθυνότητα
 • Άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα συνεργασίας με άλλα τμήματα της Εταιρείας
 • Μεθοδολογία και οργανωτικές ικανότητες
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση κατά τη διάρκεια περιόδων κορύφωσης
 • Ευελιξία σε ωράριο εργασίας κατά τις περιόδους κορύφωσης της παραγωγής

Παροχές:

 • Πακέτο αποδοχών και παροχών αναλόγως προσόντων σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (Μ_03.2024).