Ο Όμιλος εταιριών Mantis, δείχνοντας αλληλεγγύη προς όσους έχουν πληγεί από τις φονικές πυρκαγιές, προσφέρει είδη Energizer (φακούς κεφαλής και μπαταρίες), στην προσπάθεια να βελτιωθεί η κατάσταση και να παρασχεθεί η απαραίτητη βοήθεια στα θύματα. Ευχόμαστε αυτή να είναι η τελευταία εθνική τραγωδία και ελπίζουμε στην ευαισθητοποίηση όλων για την ενίσχυση των συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη.