ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Εν όψει της εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR ( ΕΕ 2016/679 ) θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι o όμιλος εταιριών MΑΝΤΗΣ έχει δεσμευθεί εδώ και αρκετούς μήνες σε ένα σχέδιο προετοιμασίας που θα εξασφαλίσει τη συμμόρφωση μας με τον Κανονισμό έως την 25η  Μαΐου του 2018.

O Ομιλος Εταιριών ΜΑΝΤΗΣ επιδεικνύει εδώ και χρόνια μεγάλη αφοσίωση και ευαισθησία στη διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα συνεχίσει να πράττει έτσι με:

  • Λήψη επιπρόσθετων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας.
  • Συνεχή αναμόρφωση των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων.
  • Συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων του σε θέματα διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Υποστήριξη των υποκειμένων που θέλουν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους σε σχέση με την διασφάλιση της νομιμότητας επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.
  • Διασφάλιση ότι όλοι οι συνεργάτες και προμηθευτές του ομίλου μας έχουν συμμορφωθεί με το Νέο Κανονισμό.

Έχουμε ήδη ορίσει έναν εξειδικευμένο νομικό, τον Παναγιώτη Ρίζο, ως Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( DPO ) με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε για ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σας από τις εταιρίες του ομίλου μας ή για την νόμιμη άσκηση των δικαιωμάτων σας  που απορρέουν από αυτά,  από 15 Μαΐου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mantisdpo@mantis.com.gr

Με εκτίμηση, ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΑΝΤΗΣ