Ο όμιλος εταιρειών Mantis στηρίζει οικονομικά τον Πανελλήνιο Αθλητικό Σύλλογο Κινητικά Αναπήρων (Π.Α.Σ.Κ.Α) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του για το έτος 2018.

Στόχος είναι η ενίσχυση της προσπάθειάς του για την υλοποίηση του σπουδαίου αθλητικού αλλά και κοινωνικού του έργου.