Ο Όμιλος Εταιρειών Mantis με πλήρη αίσθηση της ευθύνης του απέναντι στην κοινωνία, προχώρησε σε δωρεά 4.240 τεμαχίων ξυραφιών Wilkinson, στο μη κερδοσκοπικό σωματείο Ρέτο Ελλάς. Η κίνηση προσφοράς ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις αξίες και το όραμα του Ομίλου, που εδώ και 45 χρόνια λειτουργεί ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης έχοντας υιοθετήσει ένα ενιαίο πρόγραμμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που δημιουργούν αξία για την κοινωνία, τον άνθρωπο, το περιβάλλον. Η δωρεά αναμένεται να συμβάλλει στη δράση και το έργο του σωματείου παρέχοντας είδη προσωπικής υγιεινής σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη